VARMEPUMPER OG KLIMAANLÆG

Vi har specialiseret os i både at sælge og montere varmepumper og klimaanlæg til erhverv.
En varmepumpe er en hurtig vej til at reducere udgifterne til opvarmning og giver samtidigt et mere behageligt indeklima.

– Varmepumper er effektive, lydsvage og har et lavt energiforbrug.

HVAD ER EN VARMEPUMPE ?​

Et varmepumpeanlæg er et anlæg, der ved hjælp af en kredsproces og et egnet  kølemiddel, der cirkulerer i et lukket system er i stand til at fungere enten som
varmeanlæg. Varmepumper optager varmeenergi fra omgivelserne (varmekilden)
ved et lavt temperatur niveau og omsætter denne varmeenergi via kredsprocessen og under
tilføjelse af drivenergi til varmeenergi ved et højere temperatur niveau, som direkte kan
anvendes til opvarmningsformål.

varmepumper fra holbæk køl

DER FINDES FORSKELLIGE FORMER FOR VARMEPUMPEANLÆG.

ny varmepumpe fra holbæk køl

Jord/vand anlæg
Ved denne anlægstype cirkuleres en frostsikret væske (brine) i rørslanger (jordslanger af plast)
nedgravet i de øverste jordlag. Nedgravningsdybden er normalt omkring 75 cm.
Etablering af et jordslangesystem skal overholde Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 522-1980.

Luft/vand anlæg
Denne anlægstype er meget almindelig, specielt i lande med moderate vintertemperaturer.
Ved lave vintertemperaturer under -12°C, hvilket kun forekommer ca. en time om året i Danmark, kan virkningsgraden falde til et niveau hvor anden opvarmningsform er at foretrække. I modsætning til  jord/vand anlægget skal denne type anlæg afrime den varmeoptagende del. Det gælder specielt i kolde
og fugtige perioder af året.
Jord/vand og luft/vand anlæg installeres normalt til også at producere varmt brugsvand, ligesom andre varmekilder, som f.eks. overskudsvarme fra industrielle processer er interessante i forbindelse med varmepumpedrift.

Luft/luft anlæg
Ved denne anlægstype optages varmen fra udeluften og afgives i en varmeflade der kan være placeret i et luftbaseret kanalsystem (ventilationssystem) eller direkte i rummet med designet varmeafgiver.  Denne anlægstype er som antydet begrænset til rumopvarmning med cirkuleret luft evt. kombineret med et ønsket friskluftskifte. Varmekilden kan også være afkastluft fra bygningen der ønskes opvarmet eller overskud fra industrielle processer. I øvrigt gælder bemærkningerne om luft som varmekilde som anført for Luft/vand anlægget.

KONTAKT EN KØLEMONTØR NETOP NU PÅ TELEFON: 59 65 73 00

Fik vi nævnt vi har døgnvagt?

Hvorfor vælge Holbæk Køl?

Vi har værktøjet

Vi holder os fuldt opdateret på nyeste teknologier og værktøjer

Certificerede medarbejdere

Vi har mindst to certificerede teknikere for hvert område indenfor køl og frys.

Overenskomst med Dansk industri

Uddannelser, kurser og sundt arbejdsmiljø for medarbejdere.

Vi dækker Sjælland

Vi har køleteknikere over det meste af Sjælland – vi kan rykke hurtigt.

Medlem af branceforeningen

Vi er medlem af Dansk køl og varme .

ISO 9001 certificeret

Vi er ISO 9001:2015 certificerede og samtidig medlem af kølebranchens miljøordning

Holbæk Køl er Intertek certificeret

Holbæk Køl Intertek certificeret kølefirma

Holbæk Køl er medlem af brancheforeningen

Dansk køl og varme logo

Vi har overenskomst med
Dansk Industri

Holbæk køl har overenskomst med Dansk Industri

Holbæk Køl er ikke så langt væk