VARMEPUMPER OG KLIMAANLÆG

Vi har specialiseret os i både at sælge og montere varmepumper og klimaanlæg til private og erhverv.
En varmepumpe er en hurtig vej til at reducere udgifterne til opvarmning og giver samtidigt et mere behageligt indeklima.

– Varmepumper er effektive, lydsvage og har et lavt energiforbrug.
– Varmepumper er ideele til dit hus, sommerhus eller fritidshus.

 

HVAD ER EN VARMEPUMPE ?​

Et varmepumpeanlæg er et anlæg, der ved hjælp af en kredsproces og et egnet  kølemiddel, der cirkulerer i et lukket system er istand til at fungere enten som
varmeanlæg. Varmepumper optager varmeenergi fra omgivelserne (varmekilden)
ved et lavt temperaturniveau og omsætter denne varmeenergi via kredsprocessen og under
tilførelse af drivenergi til varmeenergi ved et højere temperaturniveau, som direkte kan
anvendes til opvarmningsformål.

 

DER FINDES FORSKELLIGE FORMER FOR VARMEPUMPEANLÆG.

Jord/vand anlæg
Ved denne anlægstype cirkuleres en frostsikret væske (brine) i rørslanger (jordslanger af plast)
nedgravet i de øverste jordlag. Nedgravningsdybden er normalt omkring 75 cm.
Etablering af et jordslangesystem skal overholde Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 522-1980.

Kontakt Holbæk Køl for yderligere informationer

 

Luft/vand anlæg
Denne anlægstype er meget almindelig, specielt i lande med moderate vintertemperaturer.
Ved lave vintertemperaturer under -12°C, hvilket kun forekommer ca. en time om året i Danmark, kan virkningsgraden falde til et niveau hvor anden opvarmningsform er at foretrække. I modsætning til  jord/vand anlægget skal denne type anlæg afrime den varmeoptagende del. Det gælder specielt i kolde
og fugtige perioder af året.
Jord/vand og luft/vand anlæg installeres normalt til også at producere varmt brugsvand, ligesom andre varmekilder, som f.eks. overskudsvarme fra industrielle processer er interessante i forbindelse med varmepumpedrift.

Kontakt Holbæk Køl for yderligere informationer

 

Luft/luft anlæg
Ved denne anlægstype optages varmen fra udeluften og afgives i en varmeflade der kan være placeret i et luftbaseret kanalsystem (ventilationssystem) eller direkte i rummet med designet varmeafgiver.  Denne anlægstype er som antydet begrænset til rumopvarmning med cirkuleret luft evt. kombineret med et ønsket friskluftskifte. Varmekilden kan også være afkastluft fra bygningen der ønskes opvarmet eller overskud fra industrielle processer. I øvrigt gælder bemærkningerne om luft som varmekilde som anført for Luft/vand anlægget.

Kontakt Holbæk Køl for yderligere informationer